Vi hjælper med overblikket

Der er mange ting at finde hoved og hale i, når man gerne vil starte på en uddannelse. Hvad er forskellen på Grundforløb 1 og Grundforløb 2? Hvornår får jeg brug for en læreplads eller en elevplads? Og hvad kræver det for at blive optaget på en uddannelse?

Vi har gjort det nemt og overskueligt for dig at få overblik over, hvordan et erhvervsuddannelsesforløb ser ud for dig. Klik dig ind på det uddannelsesoverblik, der passer til dig.

Hvem er du?

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse indenfor de sidste 2 år

Hvis du er under 25 år og er det mere end 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse?

Hvis du er over 25 år?

Hvem er du?

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse indenfor de sidste 2 år

Hvis du er under 25 år og er det mere end 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse?

Hvis du er over 25 år?

Når du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år, ser dit uddannelsesforløb sådan ud:

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du være uddannelsesparat og have bestået folkeskolens afgangseksamen.

Derudover skal du have 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik enten ved 9. eller ved 10. klasseprøverne, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, og du søge optagelse indenfor fristen. Adgangskravene de samme, uanset om du søger optagelse til en erhvervsuddannelse med eller uden EUX.

Du kan også søge optagelse og have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet. Med en uddannelsesaftale springer du grundforløbets 1. del over, medmindre uddannelsesaftalen omfatter denne del af grundforløbet.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller vil vide mere om særlige vilkår eller andre adgangsgivende forhold, så læs mere her:

På grundforløbets 1. del vælger du ét af de fire hovedområder, som du har interesse for: ‘omsorg, sundhed og pædagogik’, ‘kontor, handle og forretningsservice’, fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller teknologi, byggeri og transport’.

Du bliver undervist i fagretningen og får praktisk undervisning, der giver dig almene og brede erhvervsfaglige kompetencer.

G1 afsluttes med en eller flere prøver.

Læs mere om G1 her

På de fleste erhvervsuddannelser har du mulighed for at kombinere din uddannelse med gymnasiale fag – EUX.

Både fagene og undervisningstiden kan variere og vil blive tilrettelagt, så den passer til den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Du skal være opmærksom på at der er enkelte uddannelser, hvor eux er obligatorisk.

Læs mere om, hvad EUX er her

På grundforløbets 1. del vælger du ét af de fire hovedområder, som du har interesse for: ‘omsorg, sundhed og pædagogik’, ‘kontor, handle og forretningsservice’, fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller teknologi, byggeri og transport’.

Du bliver undervist i fagretningen og får praktisk undervisning, der giver dig almene og brede erhvervsfaglige kompetencer.

G1 afsluttes med en eller flere prøver.

Læs mere om G1 her

På de fleste erhvervsuddannelser har du mulighed for at kombinere din uddannelse med gymnasiale fag – EUX.

Både fagene og undervisningstiden kan variere og vil blive tilrettelagt, så den passer til den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Du skal være opmærksom på at der er enkelte uddannelser, hvor eux er obligatorisk.

Læs mere om, hvad EUX er her

Inden start på grundforløbets 2. del skal du have valgt hvilken uddannelse du gerne vil tage.

Du vil baggrund af dit fagvalg få undervisning i grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag.

G2 afsluttet med en eller flere prøver. Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale og gennemføre dit hovedforløb.

Læs mere om G2 her

Inden start på grundforløbets 2. del skal du have valgt hvilken uddannelse du gerne vil tage.

Du vil baggrund af dit fagvalg få undervisning i grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag.

G2 afsluttet med en eller flere prøver. Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale og gennemføre dit hovedforløb.

Læs mere om G2 her

Under hovedforløbet vælger du et speciale indenfor din uddannelse.

Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads, elevplads eller praktikplads.

I hovedforløbet vil der være veksling mellem kortere skoleperioder og lærestedet. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen.

Læs mere om hovedforløbet her

Under hovedforløbet vælger du et speciale indenfor din uddannelse.

Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads, elevplads eller praktikplads.

I hovedforløbet vil der være veksling mellem kortere skoleperioder og lærestedet. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen.

Læs mere om hovedforløbet her

Når du er under 25 år og det er mere end 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse ser dit uddannelsesforløb sådan ud:

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette er kun et krav for ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere). Du skal have 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik enten ved 9. eller 10. klasseprøverne – eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, og du skal søge optagelse indenfor fristen. Herefter vurderer erhvervsskolen på baggrund af en samtale med dig, om du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvis du opfylder adgangskravene, starter du på grundforløbets 2. del.
Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse du vil tage, kan du søge om at starte på GF+, som vil forberede dig på at gennemføre en erhvervsuddannelse. Du kan læse mere om GF+ her

Adgangskravene de samme, uanset om du søger optagelse til en erhvervsuddannelse med eller uden EUX.

Du kan også søge optagelse og have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller vil vide mere om særlige vilkår eller andre adgangsgivende forhold, så læs mere her:

Inden start på grundforløbets 2. del skal du have valgt hvilken uddannelse du gerne vil tage.

Du vil baggrund af dit fagvalg få undervisning i grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag.

G2 afsluttet med en eller flere prøver. Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale og gennemføre dit hovedforløb.

Læs mere om G2 her

På de fleste erhvervsuddannelser har du mulighed for at kombinere din uddannelse med gymnasiale fag – EUX.

Både fagene og undervisningstiden kan variere og vil blive tilrettelagt, så den passer til den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Du skal være opmærksom på at der er enkelte uddannelser, hvor eux er obligatorisk.

Læs mere om, hvad EUX er her

Inden start på grundforløbets 2. del skal du have valgt hvilken uddannelse du gerne vil tage.

Du vil baggrund af dit fagvalg få undervisning i grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag.

G2 afsluttet med en eller flere prøver. Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale og gennemføre dit hovedforløb.

Læs mere om G2 her

På de fleste erhvervsuddannelser har du mulighed for at kombinere din uddannelse med gymnasiale fag – EUX.

Både fagene og undervisningstiden kan variere og vil blive tilrettelagt, så den passer til den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Du skal være opmærksom på at der er enkelte uddannelser, hvor eux er obligatorisk.

Læs mere om, hvad EUX er her

Under hovedforløbet vælger du et speciale indenfor din uddannelse.

Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads, elevplads eller praktikplads.

I hovedforløbet vil der være veksling mellem kortere skoleperioder og lærestedet. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen.

Læs mere om hovedforløbet her

Under hovedforløbet vælger du et speciale indenfor din uddannelse.

Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads, elevplads eller praktikplads.

I hovedforløbet vil der være veksling mellem kortere skoleperioder og lærestedet. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen.

Læs mere om hovedforløbet her

Når du er over 25 år ser dit uddannelsesforløb sådan ud:

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette er kun et krav for ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere). Du skal have 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik enten ved 9. eller 10. klasseprøverne – eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, og du skal søge optagelse indenfor fristen. Herefter vurderer erhvervsskolen på baggrund af en samtale med dig, om du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvis du opfylder adgangskravene, starter du på grundforløbets 2. del.
Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse du vil tage, kan du søge om at starte på GF+, som vil forberede dig på at gennemføre en erhvervsuddannelse. Du kan læse mere om GF+ her

Adgangskravene de samme, uanset om du søger optagelse til en erhvervsuddannelse med eller uden EUX.

Du kan også søge optagelse og have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller vil vide mere om særlige vilkår eller andre adgangsgivende forhold, så læs mere her:

Inden start på grundforløbets 2. del skal du have valgt hvilken uddannelse du gerne vil tage.

Du vil baggrund af dit fagvalg få undervisning i grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag.

G2 afsluttet med en eller flere prøver. Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale og gennemføre dit hovedforløb.

Læs mere om G2 her

På de fleste erhvervsuddannelser har du mulighed for at kombinere din uddannelse med gymnasiale fag – EUX.

Både fagene og undervisningstiden kan variere og vil blive tilrettelagt, så den passer til den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Du skal være opmærksom på at der er enkelte uddannelser, hvor eux er obligatorisk.

Læs mere om, hvad EUX er her

Inden start på grundforløbets 2. del skal du have valgt hvilken uddannelse du gerne vil tage.

Du vil baggrund af dit fagvalg få undervisning i grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag.

G2 afsluttet med en eller flere prøver. Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale og gennemføre dit hovedforløb.

Læs mere om G2 her

På de fleste erhvervsuddannelser har du mulighed for at kombinere din uddannelse med gymnasiale fag – EUX.

Både fagene og undervisningstiden kan variere og vil blive tilrettelagt, så den passer til den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Du skal være opmærksom på at der er enkelte uddannelser, hvor eux er obligatorisk.

Læs mere om, hvad EUX er her

Under hovedforløbet vælger du et speciale indenfor din uddannelse.

Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads, elevplads eller praktikplads.

I hovedforløbet vil der være veksling mellem kortere skoleperioder og lærestedet. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen.

Læs mere om hovedforløbet her

Under hovedforløbet vælger du et speciale indenfor din uddannelse.

Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads, elevplads eller praktikplads.

I hovedforløbet vil der være veksling mellem kortere skoleperioder og lærestedet. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen.

Læs mere om hovedforløbet her