Cookie- og persondatapolitik

1. Indledning 1.1. Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Hvad kan jeg blive? (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med services, medlemskab eller generel brug af vores hjemmeside. 1.2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt. 1.3. Vær opmærksom på, at Politikken er skrevet i et sprog, som skal være så letlæseligt som muligt, fordi vores tjenester blandt andet henvender sig til yngre personer og børn. Hvis du er i tvivl om noget af indholdet, er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os, men vi anbefaler også, at du taler med en af eller begge dine forældre.

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies 2.1. Ved besøg og brug af vores hjemmeside, indsamles og bruges cookies, hvis du samtykker til dette. Hvis du er 14 år eller derunder, skal samtykket afgives af en af eller begge dine forældre. 2.2. Oplysninger indsamlet med cookies omfatter IP-adresse og trafikdata. Derudover indsamles oplysninger om dine handlinger, når du interagerer på vores hjemmeside, f.eks. oplysninger om afgivne svar på quizspørgsmål eller oplysninger afgivet ved oprettelse af bruger (herefter “Cookiedata”). 2.3. Cookiedata bruges til både funktionelle, statistiske og markedsføringsmæssige formål, herunder levering af services, forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen, brugersupport og til at foretage målrettet markedsføring. 2.4. Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3. 2.5. Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres, afhænger af den anvendte browser (Chrome, Firefox, Safari m.fl.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac). Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere. 2.6. Oplysninger indsamlet med cookies videregives til tredjeparter som Google LLC (Google Analytics), Facebook og Hotjar, som har placeret de pågældende cookies og benytter cookiedata til at generere statistik og til markedsføringsmæssige formål. Vores hjemmeside har integrerede sociale plug-ins, f.eks. fra Facebook, Instagram og YouTube, hvilket giver de pågældende sociale medier mulighed for at placere cookies på vores hjemmeside. Hvis man ser en YouTube-video på vores hjemmeside eller andre steder, bliver der også videregivet oplysninger indsamlet med cookies til YouTube.

3. Typer af personoplysninger som behandles 3.1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder indsamles følgende typer af personoplysninger: a. Når du tilgår vores hjemmeside, indsamles oplysninger som IP-adresse (i anonymiseret form), sessions-ID (besøgs-ID) og tekniske oplysninger om den enhed, du tilgår vores hjemmeside fra. b. Opretter du en brugerprofil, indsamles oplysninger som afgives i den forbindelse, herunder navn, e-mail, adgangskode, telefonnummer og navnet på den folkeskole, hvor du går/har gået. c. Besvarer du quizzer, spørgeskemaer samt bruger- og tilfredshedsundersøgelser på vores hjemmeside, indsamles oplysninger og svar afgivet i den forbindelse. 3.2. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger 4.1. Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysninger kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål: a. At optimere uddannelsesuniverset og muligheden for at levere de bedste og mest relevante uddannelsesforslag baseret på din brugeradfærd, dine præferencer og din geografiske placering. b. At kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services. c. At forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i forbindelse med søgsmål.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger 5.1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel: a. Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, idet samtykket altid kan trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse b. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c. c. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger 6.1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom. 6.2. Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne virksomheder vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet. 6.3. Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger 7.1. Når vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med leveringen af vores tjenester, sker det hos en ekstern virksomhed i Sverige. Personoplysningerne opbevares derfor inden for EU hos Budgethost SE. 7.2. Vi beholder personoplysninger i den periode, hvor du bruger platformen til at træffe dit uddannelsesvalg. Såfremt du ikke har været logget ind på platformen i 6 måneder, sletter vi eventuelle personoplysninger og anonymiserer dine brugsmønstre til statistiske formål. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder under afsnit 10 i denne Politik.

8. Rettigheder for registrerede personer 8.1. Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende: a. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger. b. Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet c. Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. d. Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. e. Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. f. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring 8.2.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Ændringer til denne politik 9.1. Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Kontakt 10.1. Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på e-mail info@headspace.dk. Du kan også kontakte os pr. post på følgende adresse: Headspace, Østergade 5, 3 sal, 1100 København K, Danmark (venligst angiv ”Att.: Databeskyttelse”).