Skov- og naturtekniker

Kan du lide et liv i naturen? Vil du arbejde i det fri? En stor del af Danmark består af skove. Faktisk er 14,5% af Danmarks areal dækket af skov. Skoven er nødvendig for vores økosystem og for at dyr og mennesker kan leve. Som skov- og naturtekniker lærer du at pleje og passe de danske skove. Du lærer at plante træer og sætte dyrehegn op. Du lærer at planlægge naturområder og fælde syge træer. Efter grundforløbet kan du specialisere dig inden for 4 forskellige områder: skov- og naturplejer, biotop- og vildtplejer, arborist eller skovbrugsmaskinfører.

Skov- og naturtekniker

Kan du lide et liv i naturen? Vil du arbejde i det fri? En stor del af Danmark består af skove. Faktisk er 14,5% af Danmarks areal dækket af skov. Skoven er nødvendig for vores økosystem og for at dyr og mennesker kan leve. Som skov- og naturtekniker lærer du at pleje og passe de danske skove. Du lærer at plante træer og sætte dyrehegn op. Du lærer at planlægge naturområder og fælde syge træer. Efter grundforløbet kan du specialisere dig inden for 4 forskellige områder: skov- og naturplejer, biotop- og vildtplejer, arborist eller skovbrugsmaskinfører.

Hør fra de unge på uddannelsen

Uddannelsens opbygning


Vil du med ud i skoven? Du kan lære at plante og passe skov, fælde træer med motorsav eller høste juletræer. Din opgave er at pleje naturen, så plante- og dyreliv trives, planlægge og genoprette natur. Skov- og naturplejer er første trin på skov- og naturtekniker, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet. Skoven er et følsomt økosystem, vil du være med til at passe og pleje det?


Som biotop- og vildtplejer arbejder du ude i skoven med at pleje og regulere vildtbestande, planlægge jagt og anlægge og passe biotoper, altså dyr og planters levesteder. Biotop- og vildtplejer er et speciale på skov- og naturtekniker uddannelsen, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet.


En arborist arbejder med træer: Plejer, beskærer og fælder træer – og klatrer i træer fx for at beskære. Du bliver specialist i træarters biologi, anatomi og sundheds- og sygdomstilstande, når du vælger dette speciale på skov- og naturtekniker, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet.


En skovbrugsmaskinfører kan plante skov og anlægge bevoksninger, beskære og fælde store træer med skovmaskiner, skære træet op og køre det væk, uden at skade skoven. Skovbrugsmaskinfører er et speciale på skov- og naturtekniker, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet. Skoven er et følsomt økosystem, vil du være med til at passe og pleje det, så kan du specialisere dig i at føre de store maskiner i skovbrug.

Hvordan er fordelingen?

Praktikfordeling:

Virksomhedspraktik 56%
Skolepraktik 44%

Aldersfordeling mellem eleverne:

Under 18 25%
18-19 10%
20-24 25%
Over 25 40%

Kønsfordelingen mellem eleverne:

Kvinde 9%
Mænd 91%
Uddannelsens opbygning


Vil du med ud i skoven? Du kan lære at plante og passe skov, fælde træer med motorsav eller høste juletræer. Din opgave er at pleje naturen, så plante- og dyreliv trives, planlægge og genoprette natur. Skov- og naturplejer er første trin på skov- og naturtekniker, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet. Skoven er et følsomt økosystem, vil du være med til at passe og pleje det?


Som biotop- og vildtplejer arbejder du ude i skoven med at pleje og regulere vildtbestande, planlægge jagt og anlægge og passe biotoper, altså dyr og planters levesteder. Biotop- og vildtplejer er et speciale på skov- og naturtekniker uddannelsen, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet.


En arborist arbejder med træer: Plejer, beskærer og fælder træer – og klatrer i træer fx for at beskære. Du bliver specialist i træarters biologi, anatomi og sundheds- og sygdomstilstande, når du vælger dette speciale på skov- og naturtekniker, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet.


En skovbrugsmaskinfører kan plante skov og anlægge bevoksninger, beskære og fælde store træer med skovmaskiner, skære træet op og køre det væk, uden at skade skoven. Skovbrugsmaskinfører er et speciale på skov- og naturtekniker, som er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning står på skemaet. Skoven er et følsomt økosystem, vil du være med til at passe og pleje det, så kan du specialisere dig i at føre de store maskiner i skovbrug.

Hvordan er fordelingen?

Praktikfordeling:

Virksomhedspraktik 56%
Skolepraktik 44%

Aldersfordeling mellem eleverne:

Under 18 25%
18-19 10%
20-24 25%
Over 25 40%

Kønsfordelingen mellem eleverne:

Kvinde 9%
Mænd 91%

Hvor kan man arbejde?

Så mange har fået job som nyuddannet

90%

Løn som færdiguddannet

Erfaring

o – 2 år

Løn gns

23.000 kr.

Hvor kan man arbejde?

Så mange har fået job som nyuddannet

90%

Løn som færdiguddannet

Erfaring

o – 2 år

Løn gns

23.000 kr.

Thomas

Skov- og naturtekniker

“ Jeg kan godt lide at være ude. Når jeg klatrer, kan jeg mærke, at jeg “lever”. Det er udfordrede, svært og lidt farligt. ”

Johan

Skov- og naturtekniker

“ Et aktivt og fysisk krævende arbejde der forgår i hjertet af naturen. Hvor der stadig er mulighed for at være kreativ og sammen med ligesindet. “

Sofia

Skov- og naturtekniker

“ De meget varme dage eller de meget kolde dage – under -5 grader og over 25 grader. ”

Thomas

Skov- og naturtekniker

“ Når det regner. “

Thomas

Skov- og naturtekniker

“ Jeg kan godt lide at være ude. Når jeg klatrer, kan jeg mærke, at jeg “lever”. Det er udfordrede, svært og lidt farligt. ”

Johan

Skov- og naturtekniker

“ Et aktivt og fysisk krævende arbejde der forgår i hjertet af naturen. Hvor der stadig er mulighed for at være kreativ og sammen med ligesindet. “

Sofia

Skov- og naturtekniker

“ De meget varme dage eller de meget kolde dage – under -5 grader og over 25 grader. ”

Thomas

Skov- og naturtekniker

“ Når det regner. “

Vil du vide mere?

Synes du denne uddannelse lyder spændende? Så kan du læse mere om den, og hvad det kræver for at blive optaget her

Klar til at søge om optagelse?

Er denne uddannelse lige dig? Så kan du finde mere information og søge optagelse her

Vil du vide mere?

Synes du denne uddannelse lyder spændende? Så kan du læse mere om den, og hvad det kræver for at blive optaget her

Klar til at søge om optagelse?

Er denne uddannelse lige dig? Så kan du finde mere information og søge optagelse her

Titel

Go to Top